Miesiąc: Listopad 2020

Informacja o wstrzymaniu realizacji projektu „Wsparcie Rodzin Na Terenie Miasta Olsztyna”

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2 w Polsce, w celu zminimalizowania możliwych do wystąpienia negatywnych skutków pandemii, zawieszamy realizację projektu „Wsparcie rodzin na terenie miasta Olsztyna” – w okresie XII.2020 r. – I.2021 r. Niniejszy komunikat obowiązuje do odwołania i może ulec zmianom. …

Informacja o wstrzymaniu realizacji projektu „Wsparcie Rodzin Na Terenie Miasta Olsztyna” Czytaj więcej »

Wznawiamy nabór wniosków: mechanizm wsparcia przeciwdziałanie skutkom COVID-19

Z dniem 25.11.2020 wznawiamy nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.   Dokumentacja: Potwierdzenie wykonania zamówienia PDF Potwierdzenie wykonania zamówienia DOCX Wniosek PDFWniosek DOCX UMOWA TRÓJSTRONNA PDF UMOWA TRÓJSTRONNA DOCX Regulamin PDFRegulamin DOCX

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (dla Rundy 4 konkursu dotacyjnego)

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Rundy 4konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnejw ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanegoze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Informujemy, że od dnia 24.11.2020 r. składać można wnioski o przyznanie …

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (dla Rundy 4 konkursu dotacyjnego) Czytaj więcej »

Okres Trwałości Przedsiębiorstw Społecznych w Projekcie OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Osi priorytetowej 11, przedstawił swoje stanowisko w sprawie sposobu wyliczania okresu trwałości przedsiębiorstw społecznych: „Okres trwałości wyliczać należy od daty zakończenia wsparcia w projekcie. Datą tą może być data przekazania przez OWES ostatniej płatności w ramach wsparcia pomostowego (przedłużonego wsparcia pomostowego), …

Okres Trwałości Przedsiębiorstw Społecznych w Projekcie OWES Czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborze do projektu

Ogłoszenie o naborze do projektupn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego realizowanego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej Nabór dokumentów rekrutacyjnych trwa od 04.11.2020 r. do 29.01.2021 r. Miejsce i tryb składania wniosków Dokumenty rekrutacyjne można składać bezpośrednio u animatorów …

Ogłoszenie o naborze do projektu Czytaj więcej »

Rozmiar czcionki