Miesiąc: październik 2020

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 1.06.2020 do 31.08.2020

Zadanie 1 Centrum Przedsiębiorczości Społecznej Zadanie  realizowano zgodnie z założeniami projektu. CPS funkcjonował  dni w tyg. w godz. 8:00-16:00.  Nadal zadanie realizowano głównie online, telefonicznie i e-mail. Podczas spotkań indywidualnych stosowane były wymogi sanitarne. Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz przeprowadzali rekrutację na szkolenia: Moduł I (27.07., 08.07.), Moduł …

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za okres od 1.06.2020 do 31.08.2020 Czytaj więcej »

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej w ramach Rundy 4 konkursu dotacyjnego

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna  wniosków złożonych w Rundzie 4 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  Lista rankingowa Wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę …

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej w ramach Rundy 4 konkursu dotacyjnego Czytaj więcej »

Informacja o zakończeniu oceny formalnej w ramach Rundy 4 konkursu dotacyjnego

Informujemy, że dokumenty wszystkich podmiotów biorących udział w Rundzie 4 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w  postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przeszły pomyślnie ocenę formalną i przekazane zostały do oceny merytorycznej.  Planowany …

Informacja o zakończeniu oceny formalnej w ramach Rundy 4 konkursu dotacyjnego Czytaj więcej »

Rozmiar czcionki