Miesiąc: Maj 2020

Informacja w związku z uruchomieniem mechanizmu wsparcia PES i PS

W związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 i uruchomieniem mechanizmu wsparcia PES i PS informujemy, iż Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie do dnia 29.05.2020 r. dokonał zakupów produktów i usług od trzech podmiotów na łączną wartość wynoszącą 18 720 zł. Dzięki temu wsparcie otrzymało 430 osób (odbiorców usług). Zakupy produktów i usług dla osób …

Informacja w związku z uruchomieniem mechanizmu wsparcia PES i PS Czytaj więcej »

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej w ramach Rundy 3 konkursu dotacyjnego

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna  wniosków złożonych w Rundzie 3 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Lista rankingowa Wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę …

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej w ramach Rundy 3 konkursu dotacyjnego Czytaj więcej »

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na mocy podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 30.04.2020r. rozpoczęło udzielanie Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt przeznaczony jest na poprawę płynności finansowej oraz wsparcia dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią w celu zapewnienia płynnościowego finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt ten ma charakter ogólnopolski i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości …

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Czytaj więcej »

Zakończenie oceny formalnej w ramach Rundy 3 konkursu dotacyjnego

Informujemy, że dokumenty wszystkich podmiotów biorących udział w Rundzie 3 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w  postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przeszły pomyślnie ocenę formalną i przekazane zostały do oceny merytorycznej.  Planowany …

Zakończenie oceny formalnej w ramach Rundy 3 konkursu dotacyjnego Czytaj więcej »

Rusza nowy mechanizmu wsparcia PES i PS

Rusza nowy mechanizmu wsparcia PES i PS, poprzez przeprowadzanie przez OWES zakupów od tych podmiotów produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. Rozszerzenie zadań OWES polegała na przeciwdziałaniu upadłości PS oraz PES przekształcanych w PS i utrzymaniu miejsc pracy zagrożonych w następstwie wystąpienia COVID-19, poprzez umożliwienie w ramach projektów OWES dokonywania zakupów w …

Rusza nowy mechanizmu wsparcia PES i PS Czytaj więcej »

Niebawem rusza program wsparcia PS i PES

UWAGA: niebawem rusza nowy mechanizmu wsparcia PES i PS, poprzez przeprowadzanie przez OWES zakupów od tych podmiotów produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. Rozszerzenie zadań OWES polegało będzie na przeciwdziałaniu upadłości PS oraz PES przekształcanych w PS i utrzymaniu miejsc pracy zagrożonych w następstwie wystąpienia COVID-19, poprzez umożliwienie w ramach projektów OWES …

Niebawem rusza program wsparcia PS i PES Czytaj więcej »

Rozmiar czcionki