Działania Unii Europejskiej w związku z COVID-19

Działania Unii Europejskiej w związku z COVID-19

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami odnośnie kroków, jakie podejmuje UE by zwalczyć pandemię COVID-19. Polska w ramach pomocy Wspólnoty Europejskiej otrzyma ponad 32 mld PLN na działania ukierunkowane na łagodzenie skutków koronawirusa
Informacja o dostępnych formach wsparcia dla PES

Informacja o dostępnych formach wsparcia dla PES

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi,a w szczególności...
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast