20 lat Stowarzyszenia WAMA-COOP

20 lat Stowarzyszenia WAMA-COOP

Stowarzyszenie WAMA-COOP obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia istnienia. W 1999 roku, kiedy z inicjatywy spółdzielców powstawało Stowarzyszenie nikt nie przypuszczał, że swoją działalnością pomoże, aż tylu osobom szukającym pracy, zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem...
Wskazówki dotyczące rozliczania dotacji

Wskazówki dotyczące rozliczania dotacji

Wskazówki dotyczące ewidencjonowania i kompletowania dokumentów do rozliczenia wydatkowanych środków: Wydatki objęte dotacją przedstawić należy w Zestawieniu wydatków poniesionych w ramach dotacji Faktury oznaczyć należy następującym opisem: Wydatek poniesiony w...
Ogłoszenie o naborze do projektu

Ogłoszenie o naborze do projektu

Ogłoszenie o naborze do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznegorealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na...
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast