Szkolenia specjalistyczne!

Szkolenia specjalistyczne!

Zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa społeczne, które otrzymały wsparcie dotacyjne na utworzenie miejsc pracy, do wskazania tematyki szkoleń lub kursów doskonalących do podniesienia kwalifikacji ich pracowników. Przypominamy, iż szkolenia i kursy doskonalące...
Nowy lokal Spółdzielni Socjalnej „Dobra Ekonomia”

Nowy lokal Spółdzielni Socjalnej „Dobra Ekonomia”

Spółdzielnia Socjalna ,,Dobra Ekonomia”. podczas I Pikniku Rodzinnego w Bartoszycach, otrzymała od włodarzy powiatu bartoszyckiego lokal po byłym areszcie w celu rozszerzenia swojej działalności statutowej. Środki finansowe na realizację działań zostały...
Posiedzenie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Posiedzenie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Spotkaniu przewodniczyła Wiceprezydent Olsztyna – P. Ewa Monika Kaliszuk i przebiegło ono według poniżej przedstawionego porządku obrad: Sprawozdanie z poprzedniego posiedzenia Zespołu – Dariusz Węgierski- Sekretarz Zespołu Wprowadzenie do dyskusji „Usługi...
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast