INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 2/1/2019/OW

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór osób świadczących usługi doradztwa biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej, zawiadamiamy o wyborze 3 ofert, złożonych przez: 1. Jarosław Mioduszewski 2. Marian Oliński 3. Krzysztof Krukowski 4. Anna Markiewicz Uzasadnienie – wybrane oferty, spełniają wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego.