Sprawozdanie częściowe za okres 01-09-2018 30-11-2018

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ (CPS) Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację na szkolenia oraz nadzorowali ich realizację i zakończenie: m. VI (20.10, 16.11, 21.11.).  Realizowane były szkolenia branżowe (m. V)- dla PS, które uzyskały dofinansowanie. Spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS– 30 spotkań: 7 w …

Sprawozdanie częściowe za okres 01-09-2018 30-11-2018 Czytaj więcej »