W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania oferty na wykonanie usługi noclegowej i gastronomicznej. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23, pok. 305.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Liczba osób: 18

2) Miejsce realizacji usługi: województwo pomorskie; Trójmiasto w dogodnym kontekście dojazdu autokarem.

3)Wymagania odnośnie usługi noclegowej:

 • Usługa noclegowa musi być realizowana przez obiekt hotelarsko-konferencyjny – o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie) w przypadku hotelu lub odpowiadający standardem hotelowi co najmniej 3-gwiazdkowemu w przypadku obiektów innych niż hotel.
 • Obiekt musi dysponować pokojami oraz infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Obiekt musi dysponować siedmioma pokojami 2-osobowymi i czterema 1-osobowymi, z łazienką i pojedynczymi łóżkami. Usługa noclegowa musi być realizowana w jednym obiekcie. Nie dopuszcza się zakwaterowania części uczestników w innym (współpracującym) ośrodku/hotelu.

4) Wymagania odnośnie usługi gastronomicznej:

I dzień:

 • kolacja w formie uroczystej dla 18 osób z m.in.: dania zimne: wędliny, sery, sałatki, warzyw, pieczywo masło, kawy, herbaty, ciasta, mleka, cukru, cytryny, wody niegazowanej i gazowanej, soków, owoców, min. 1 danie na ciepło (w tym dostosowane do diety wegetariańskiej);

II dzień:

 • śniadanie (bufet szwedzki) dla 18 osób z min. 1 daniem na ciepło (w tym dostosowane do diety wegetariańskiej).
 1. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

Od 5 do 6 października 2017 roku.

 1. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres wamacoop@wamacoop.pl, na złączonym formularzu do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – usługi noclegowa i gastronomiczna”

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert

 • Zasady oceny kryterium „Cena” (C).

W przypadku tego kryterium, oferta najtańsza otrzyma 100 punktów, oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów (według wzoru: 100 punktów x najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych/cena brutto badanej oferty)

 1. INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Dariusz Węgierski tel.: 89 533 84 05, e-mail: wamacoop@wamacoop.olsztyn.pl

 

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE
 • zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postepowania, unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie;
 • zamknięcia postępowania bez wyboru oferty;
 • żądania szczegółowych informacji na każdym etapie postepowania.
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast