W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług szkoleniowych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Niniejsze zapytanie ogłoszone zostało na stronie internetowej www.wamacoop.olsztyn.pl oraz www.owes.com.pl, a także w siedzibie Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/wamacoop.pl/uc?id=0B3TQmYo8ZWqrRU9qSVFpbC1XYTQ&export=download” title=”Zapytanie ofertowe 1-02-2017-OWES wraz z załącznikami.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” style=”download”]

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast