W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi noclegowej i gastronomicznej. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Niniejsze zapytanie ogłoszone zostało na stronie internetowej www.owes.com.pl, a także w siedzibie Zamawiającego.

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/wamacoop.pl/uc?id=0B3TQmYo8ZWqrZF9JVTNhNU94WFU&export=download” title=”Zapytanie ofertowe 1-04-2017-OWES wraz z załącznikami.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” style=”download”]
[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/wamacoop.pl/uc?id=0B3TQmYo8ZWqrTHhnNy1sVE42RHc&export=download” title=”Zapytanie ofertowe 1-04-2017-OWES wraz z załącznikami.doc” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/msword” style=”download”]

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast