Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie zaprasza osoby fizyczne, zakładające spółdzielnię socjalną oraz przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) na szkolenia, na temat możliwości zatrudniania i podejmowania działań gospodarczych w sektorze Ekonomii Społecznej (ES) oraz zakładania Przedsiębiorstw Społecznych (PS), w tym spółdzielni socjalnych osób prawnych. Szkolenia odbywać się będą w modułach, skierowanych do różnych grup.

MODUŁ I – 07-08.12.2017 r. (16h):

Szkolenie mające na celu podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w obszarze ekonomii społecznej oraz, przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej przez PES lub/i JST, w tym w formie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

BLOK TEMATYCZNY I – Podstawy prawne i aspekty organizacyjne PS (8h), w zakresie m.in.:

 • podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej;
 • działalność gospodarcza a statutowa podmiotu;
 • zmiany statutowe;
 • podstawy prawne i organizacyjne tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem JST.

Autor programu i prowadzenie – mec. Marta Kawula

BLOK TEMATYCZNY II – Zatrudnianie osób niepełnosprawnych (3h), w zakresie m.in.:

 • podstawy prawne;
 • wymagania dotyczące utworzenia stanowiska pracy;
 • osoba niepełnosprawna w miejscu pracy.

Autor programu i prowadzenie – mec. Marta Kawula

BLOK TEMATYCZNY III – Mapa zasobów i restrukturyzacja działań w organizacji (5h), w zakresie m.in.:

 • przegląd zasobów i ograniczeń instytucji/organizacji;
 • wypracowanie wstępnych kierunków działania, w oparciu o Regulamin FPS z OWES Olsztyn;
 • kierunki oraz założenia zmian/restrukturyzacja;
 • układ i zawartość biznesplanu – ogólny zarys.

Autor programu i prowadzenie – Emil Słodownik

Miejsce szkolenia:

Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe KORMORAN w Mierkach, Kołatek 2, 11-015 Olsztynek. Zapewniamy nocleg i wyżywienie dla wszystkich uczestników szkolenia.

Forma przyjmowania zgłoszeń:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę odesłać do 1 grudnia 2017 r. na adres e-mail: k.giedrys@wamacoop.pl

Kontakt do organizatora:

Mickiewicza 21/23, lok. 305, 10-508 Olsztyn, telefon: 89 533-84-05, 89 526-43-66, e-mail: k.giedrys@wamacoop.pl

Ilość miejsc jest ograniczona.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem na podany w formularzu adres, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Szkolenie jest organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

CHARAKTERYSTYKA TRENERÓW / TRENEREK

mec. MARTA KAWULA

Specjalizacja: prawo pracy, prawo spółdzielcze, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

EMIL SŁODOWNIK

Specjalizacja: zagadnienia z zakresu ES, rozwój PES/PS oraz pozyskiwanie funduszy na prowadzenie działalności w III sektorze, tworzenie dokumentacji strategicznej (strategie rozwoju, programy rewitalizacji, plany gospodarki niskoemisyjnej itp.)

 

Pobierz program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy!

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast