Rusza nabór na szkolenie
Zasady ubiegania się o środki finansowe z Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej
w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

Szkolenia mają przygotować potencjalne grupy inicjatywne do uzyskania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych, bądź PES (stowarzyszenia, fundacje i inne), które zamierzają się ekonomizować (prowadzić działalność gospodarczą). Dotacje na utworzenie stanowisk pracy można uzyskać również na zatrudnienie w nowotworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych, w tym spółdzielniach socjalnych.

Organizator szkolenia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Miejsce szkolenia: Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce, ul. Limanowskiego 14
Termin szkolenia: 24.04.2019 r., godz. 10:00

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18.04.2019 r., pod nr tel.: 89 534 31 30.

 

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast