Spotkaniu przewodniczyła Wiceprezydent Olsztyna – P. Ewa Monika Kaliszuk i przebiegło ono według poniżej przedstawionego porządku obrad:

  • Sprawozdanie z poprzedniego posiedzenia Zespołu – Dariusz Węgierski- Sekretarz Zespołu
  • Wprowadzenie do dyskusji „Usługi użyteczności publicznej a ekonomia społeczna i solidarna”- Remigiusz Dobkowski
  • „Centrum Usług Społecznych – nowe ustawowe spojrzenie na sposób realizacji usług społecznych” – Mateusz Dobkowski
  • „Formy aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością – dobre praktyki”. Paweł Bliski – Prezes Zarządu Fundacji „Oczami Brata” w Częstochowie.
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast