Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 lutego 2018 po raz kolejny przyznało OWES w Olsztynie, status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.