27.06.2019 uczestniczyliśmy w „Ogólnopolskiej Konferencji Systemu Akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Główną osią debaty było podsumowanie cyklu warsztatów i spotkań konsultacyjno-informacyjnych i omówienie zmian w standardach OWES. Rozmawialiśmy o przyszłości ekonomii społecznej i wysłuchaliśmy świetnych wystąpień praktyków. Swoją prezentację przedstawił również Członek Zarządu Stowarzyszenia WAMA-COOP Pan Remigiusz Dobkowski, który poruszył m.in ważną kwestię kształtowania postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży. Cieszymy się, że mieliśmy okazję wziąć udział w pełnych zaangażowania dyskusjach, wymienić doświadczenia, zainspirować się.

 

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast