FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Podmiot certyfikowany znakiem zakupProSpołeczny:

 

zakup pro społeczny

Fundacja została powołana do życia 16 marca 2006r. przez Grzegorza Sokołowskiego aby inicjować, organizować oraz wspierać różnorodne inicjatywy społeczne.

Oferta fundacji obejmuje działalność:

 • naukową i techniczną
 • oświatową – w tym również polegająca na kształceniu studentów
 • szkoleniową oraz wychowawczą
 • kulturalną – w zakresie kultury fizycznej i sportu, polegająca na ochronie środowiska
 • dobroczynna i opiekuńcza -polegająca na ochronie zdrowia i pomocy społecznej,
  polegająca na wspieraniu różnorodnych form aktywności społecznej
 • Obecnie Fundacja prowadzi równocześnie działalność gospodarczą oraz statutową. Wszystkie dochody osiągane z działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe.
  Aktywność Fundacji skupia się w pięciu głównych sekcjach:
 • szkoleniowej
 • pierwszej pomocy
 • publikacji i reklamy
 • projektów międzynarodowych
 • pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Kontakt:

FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
ul. Grota Roweckiego 27/47, 10-693 Olsztyn
tel. 89 523 75 84
e-mail: sekretariat@fis.org.pl
KRS 0000514027 NIP 7393868270
REGON 281605107

 

Spółdzielnia Socjalna OPOKA

Podmiot certyfikowany znakiem zakupProSpołeczny:

 

zakup pro społeczny

Działalność spółdzielni prowadzona jest od 1.01.2015 r.
Oferta spółdzielni obejmuje usługi z zakresu:
 • profesjonalnych usług opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • sprzątania mieszkań, klatek schodowych, obiektów budowlanych i przemysłowych i biur;
 • krawiectwa;
 • prania dywanów i wykładzin.
Spółdzielnia socjalna dysponuje sprzętem medycznym i ortopedycznym (materace odleżynowe, wózki, balkoniki,krzesła do mycia), który w miarę potrzeb i możliwości jest bezpłatnie wypożyczany podopiecznym.
Scertyfikowane usłgi:
 • usługi opiekuńcze obejmujące świadczenie usług związanych z zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych;
 • usługi związane z zapewnieniem opieki higienicznej i pielęgnacji osób objętych pomocą.
Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna OPOKA
ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze
tel. 733-535-910; e-mail: http://spoldzielniaopoka.pl/
KRS: 0000532437; NIP: 7422249553
REGON: 360177685

Spółdzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA

Podmiot certyfikowany znakiem zakupProSpołeczny:

 

zakup pro społeczny

Prowadzimy wspólną działalność gospodarczą w zakresie reintegracji zawodowej swoich członków. Aktywnie działamy w organizacjach wspierających rozwój ruchu spółdzielczości socjalnej, na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym, pomagamy osobom wykluczonym w powrocie do życia w społeczeństwie. W oparciu o realne możliwości, prowadzimy także działalność społeczną i oświatowo – kulturalną wśród własnych członków na rzecz ich środowiska, w którym żyją i pracują.
Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA
ul. Limanowskiego 14, 11-200 Bartoszyce,
Skrytka Pocztowa 66
e-mail: biuro@dobraekonomia.pl
KRS: 0000426936; NIP: 743-202-37-67
REGON: 281411461

Oferta obejmuje usługi z zakresu:

 • imprezy dla firm, „Mobilny Piec”;
 • imprezy dla dzieci „Klaunada”;
 • Taniec z ogniem;
 • Chodzenie po rozżarzonych węglach;
 • Paintball;
 • Szkolenia.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TRADYCJA STOŁÓWKA MIEJSKA

Spółdzielnia Socjalna TRADYCJA Stołówka Miejska prowadzi działalność gastronomiczną i cateringową w Górowie Iławeckim. Stołówkę Miejską prowadzi Spółdzielnia Socjalna TRADYCJA, której założycielami są samorząd Miasta Górowo Iławeckie oraz Stowarzyszenie Jesteśmy Razem.

Oferta obejmuje:

 • usługi cateringowe
 • usługi gastronomiczne

Kontakt:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TRADYCJA
ul. Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie
tel. : +48 504 847 121
e – mail: jestesmyrazem@op.pl
KRS 0000872512 NIP 7432041268 REGON 387648853

 

FUNDACJA SPINE

Fundacja SPINE to grupa specjalistów zajmujących się kompleksowymi usługami związanymi z fizjoterapią.
Cele fundacji obejmują promocję zdrowego trybu życia, poprawę jakości życia lokalnej społeczności i uczynienie opieki zdrowotnej  bardziej dostępną.

Oferta fundacji obejmuje kompleksowe usługi fizjoterapii w

 • ortopedii
 • pediatrii
 • uroginekologii
 • neurologii
 • sporcie
 • usprawnianiu pooperacyjnym

Kontakt:

FUNDACJA SPINE
Aleja Wojska Polskiego 30A,
10-450 Olsztyn
tel. 693 535 155  
KRS 0000873394  NIP 7393949324   
REGON  388017304

 

FUNDACJA WESOŁA GÓRA

Głównym zadaniem Fundacji „Wesoła Góra” jest wspieranie dzieci w edukacji domowej oraz wspomaganie Rodzin, wspólnot i społeczności lokalnych. Fundacja popularyzuje, poprzez swoje inicjatywy, naukę i alternatywne formy edukacji. Umożliwia podnoszenie poziomu wykształcenia i świadomości społecznej dzieci i młodzieży zwłaszcza z obszarów wiejskich, wiejsko-miejskich i małych miast.

Oferta Fundacji obejmuje :

 • wszechstronną działalność edukacyjną i wychowawczą
 • działania przeciw wkluczeniom społecznym
 • wspomagamanie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
 • aktywizację grupę senioralną

Kontakt:

FUNDACJA WESOŁA GÓRA 
Maróz 16,
11-015 Olsztynek
tel. 600 046 187
e-mail: fundacja@wesolagora.pl
KRS 0000851142 NIP 7393946484 REGON 387428100

 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONY EDUKATOR

Zielony Edukator to grupa specjalistów pasjonująca się naturalnymi metodami wspomagania poprawnego funkcjonowania organizmu.

Działalność gospodarcza obejmuje m.in.: 

 • profesjonalne szkolenia teoretyczne i praktyczne 
 • warsztaty tematyczne
 • produkcję kiszonek i przetworów warzywnych oraz owocowych 

 

Oferowane produkty są zdrowe i ekologiczne, pochodzą od lokalnych dostawców.

  Kontakt:

  SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONY EDUKATOR
  ul. Władysława Trylińskiego 2,
  10-683 Olsztyn
  tel. 502 797 323
  e-mail: bartekwajzer@gmail.com
  KRS 0000799150 NIP 7393932134 REGON 384413300

   

  STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW FILATELII MATAŃSKIEJ

  Stowarzyszenie powstało w 2013 roku. Jego działalność skoncentrowana jest wokół upamiętniania ważniejszych wydarzeń z życia Kościoła, Zakonu Maltańskiego oraz historycznych jubileuszów, rocznic. Poprzez filatelistykę, a więc poprzez wydawanie m.in.: znaczków, stempli, pocztówek. 

  Stowarzyszenie, ponadto wspiera działania i inicjatywy społeczne w obszarach kultury, edukacji i oświaty związane z upamiętnianiem rocznic narodowych, ważnych wydarzeń regionalnych, a także ogólnopolskich także wspiera aktywność społeczną skierowaną na dobroczynność i działania humanitarne.

   

  W swojej  ofercie działalności gospodarczej posiada  wykonanie: 

    • obrazów na płótnie
    • banerów
    • map
    • druków
    • książek
    • kalendarzy
    • wizytówek. 

   

  Kontakt:

  STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW FILATELII MATAŃSKIEJ
  ul. Leśna 26
  10-173 Olsztyn
  e-mail: filatelia.maltanska@gmail.com
  tel. 505 691 291
  KRS 0000498821 REGON 7393865691 NIP 281566666

   

  SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA EKO CANDLES

  Oferta spółdzielni socjalnej obejmuje:

  • produkcję świec
  • produkcję zniczy 

  Kontakt:

  SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA EKO CANDLES
  ul. Kościelna 47 Gryźliny,
  11-034 Stawiguda
  tel. 502 327 951
  KRS 0000738373 REGON 380617252 NIP 7393916365

   

  FUNDACJA ZACZAROWANY OGRÓD

  ZACZAROWANY OGRÓD to miejsce dziennej opieki dla dziećmi Powstało w celu połączenia opieki nad swoimi dziećmi z opieką nad dziećmi zamieszkującymi teren miasta Mrągowa i okolic jak również podjęciem pracy, realizowania się w tej pracy, stworzenia dzieciom warunków zbliżonych do domowych, zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu każdemu dziecku. Podążanie za dzieckiem i jego potrzebami, jego indywidualnością, wolnością, kreatywnością, samodzielnością, a jednocześnie kształtowanie w nim odpowiedzialności i współpracy z innymi.
  W szeregi Fundacji przyjmowane są dzieci od ukończenia 24 tygodnia do 3 roku życia, z małymi wyjątkami do 4 r życia.
  Do dyspozycji Fundacji jest lokal o powierzchni 65m2, w którego skład wchodzą przestronne sale, kuchnia, 2 łazienki oraz szatnia. Na uwagę zasługuje ogród, który jest miejscem do odkrywania wspólnie z dziećmi “zaczarowanego” świata

   Kontakt:

   FUNDACJA ZACZAROWANY OGRÓD
   Just Wood sp. z o.o. non profit
   Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24 / 180
   10-457 Olsztyn
   Tel. 698 208 615
   KRS 0000247174 REGON 386632844 NIP 7393942670

    

   FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH INTEGRA

   Fundacja prowadzi działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla tych osób oraz aktywacja tych środowisk). Fundacja wspiera inicjatywy mające na celu powstawanie różnych form edukacji przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządu terytorialnego i gospodarczego w zakresie kształtowania i realizacji polityki lokalnej i regionalnej oraz na polu pomocy społecznej.

   Oferta fundacji obejmuje:

   • usługi budowlane
   • profesjonalną dezynfekcję pomieszczeń

    Kontakt:

    FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH INTEGRA
    ul. Osiedle Mazurskie 31 lok. 15,
    11-700 Mrągowo
    tel.533 730 083
    e-mail: jarek.startek@op.pl
    KRS 0000695754 NIP 7422259764 REGON 368307727

     

    Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna G-URAL

    Dzięki wsparciu z Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej możliwe stało się utworzenie pięciu miejsc pracy.

    Motoryzacja i motocykle to nasza pasja. Będąc aktywnymi motocyklistami i od lat działając na olsztyńskim rynku, znamy dobrze Wasze potrzeby, a jeszcze lepiej potrzeby Waszych maszyn. WSS G-ural to fachowy serwis motocyklowy o szerokim spektrum usług i napraw. Naprawiamy motocykle wszystkich marek. Mamy też duże doświadczenie w renowacji oldtimerów, którym przywracamy dawną świetność. Naszą ofertę dopełnia komis motocyklowy oraz oferowane przez nas przewozy okolicznościowe przepiękną Warszawą M-20.

    Oferta obejmuje następujące usługi m. in.:

    • naprawy powypadkowe;
    • przygotowanie motocykli do sportu;
    • transport motocykli;
    • naprawa felg;
    • prace związane z elektryka pojazdu;
    • spawanie części;
    • regeneracja amortyzatorów;
    • bieżąca obsługa;
    • kompleksową renowację motocykli;
    • piaskowanie;
    • malowanie proszkowe karoserii;
    • przewozy okolicznościowe.
    Kontakt:

    G-Ural Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
    ul. Gietkowska 9d, 10-170 Olsztyn
    tel. 796 818 156, e-mail: biuro@g-ural.pl
    KRS: 0000443207; NIP: 7393857591
    REGON: 281454884

     

    Fundacja ZDANOWICZ BE CREATIVE

    Działalność fundacji jest wielopłaszczyznowa, ale skupia się przede wszystkim na kreowaniu czasu wolnego, integracji międzyludzkiej, zacieśnieniu więzi międzypokoleniowych i promocji aktywnych postaw. Ponadto fundacja wspiera działania artystyczne i pomaga rozwijać zainteresowania na każdym etapie życia.
    Kontakt:

    Fundacja ZDANOWICZ BE CREATIVE
    ul. Paderewskiego 20, 11-100 Lidzbark Warmiński
    tel. 504 011 187, 505 018 416
    e-mail: zdanowiczbecretive@gmail.com
    KRS 0000780008 NIP 7432037657
    REGON 383131060

    Oferta obejmuje:

    • usługi konferansjerskie
    • usługi wokalne i muzyczne
    • usługi fotograficzne
    • usługi prowadzenia warsztatów tematycznych
    • organizacja wydarzeń
    • wynajem i obsługa toru kapslowego

    Fundacja JEŻYK

    Fundacja działa w obszarach związanych z szeroko rozumianą technologią informacyjną (IT). Oferuje wsparcie lokalnym przedsiębiorcom i instytucjom edukacyjnym starając się optymalnie dobrać produkty i usługi aby w pełni wykorzystać ich możliwości w podniesieniu poziomu efektywności, sprzedaży, komunikacji z klientem bądź podniesienia poziomu edukacji.
    Kontakt:

    Fundacja JEŻYK
    ul. Kajki 3/1, 10-546  Olsztyn
    tel. 799 990 909
    e-mail: kontakt@jeżyk.org
    KRS 0000725103 NIP 7393912605
    REGON 369798390

    Oferta fundacji obejmuje:

    • wsparcie marketingowe (doradztwo oraz realizacja kampanii marketingowych)
    • strony internetowe (tworzenie witryn oraz optymalizacja już istniejących)
    • rozwiązania IT (projektowanie oraz wdrażanie dedykowanych rozwiązań IT)
    • identyfikacja wizualna (tworzenie identyfikacji wizualnej marek, produktów oraz usług)

    Fundacja ROCK

    15 stycznia 2018 roku na mapie Warmii pojawił się nowy twór, którego celem jest krzewienie kultury lokalnie jak i na terenie całego kraju – FUNDACJA ROCK
    Kontakt:

    Fundacja ROCK
    ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 15/21, 10-457 Olsztyn
    tel. 502 375 492
    KRS 0000713682  NIP 7393909000
    REGON 369246933

    Oferta Regionalnej Organizacji Chcesz Kultury obejmuje między innymi:

    • organizację koncertów, widowisk teatralnych
    • organizację imprez plenerowych
    • organizację festiwali i jarmarków
    • wynajem sprzętu nagłaśniającego

    MRĄGOWSKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE

    Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe kultywuje i kontynuuje kilkudziesięcioletnie tradycje kolarskie Mrągowie  i rejonie. To tutaj można rozpocząć swoją przygodę z kolarstwem. Organizacja to zawodnicy, trenerzy, kibice, pasjonaci i sponsorzy.
    Kontakt:

    MRĄGOWSKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE
    ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo
    tel. 782 440 222
    e-mail: cyclingmsr@gmail.com
    facebook.com/kolarstwomragowo/
    KRS 0000247174 REGON 28008439
    NIP 7422110654

    Oferta organizacji to:

    • serwisowe skierowane do organizacji pozarządowych działające na terenie powiatu usługi mrągowskiego
    • stacjonarny i mobilny serwis rowerowy
    • szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz napraw i obsługi technicznej rowerów
    • organizacja wycieczek rowerowych

    Spółdzielnia Socjalna BARKA

    Stowarzyszenie “Nie lękaj się” oraz Stowarzyszenie “Pomocna Dłoń” w Wygodzie utworzyło Spółdzielnie Socjalną. 27.02.2014 r. dokonany został wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nazwą Spółdzielnia Socjalna “Barka”. Spółdzielnia ma na celu przywrócenia na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób przewlekle psychicznie chorych, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Celem Spółdzielni jest także tworzenie więzi oraz integracja społeczna. Spółdzielnia podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członków Spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu.
    Kontakt:

    SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BARKA
    ul. Jacka Kuronia 5, 10-167 Olsztyn
    tel. 89 527 03 94
    e-mail: sekretariat.nielekajsie@gmail.com
    facebook.com/StowarzyszenieNieLekajSie
    KRS 0000499369 NIP 7393865892
    REGON 281569311

    Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie:

    • usług gastronomicznych polegających na przygotowywaniu i wydawaniu posiłków
    • produkcji i przetwórstwa artkułów spożywczych
    • handlu wyprodukowanymi artykułami spożywczymi
    • usług sprzątających, konserwatorskich, pralniczych

    Fundacja ALTERNATYWNEJ EDUACJI ALE

    Co to jest alternatywna edukacja? To edukacja nie dla wszystkich – to edukacja dla każdego. Fundacja stawia sobie za cel wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszukiwaniu i rozwijaniu swoich pasji. Fundacje Alternatywnej edukacji „ALE” chce inicjować i propagować wszelkie inicjatywy przyczyniające się do obalania edukacyjnych stereotypów, dzielących na niezdolnych i zdolnych, trudnych, wzorowych. Chce pomagać i towarzyszyć zwłaszcza tam, gdzie z różnych przyczyn trudno jest doświadczyć efektu „ach! umiem!”
    Oferta obejmuje:

    • animację czasu wolnego
    • usługi filmowania
    • warsztaty artstyczne
    • spektakle i widowiska multimedialne
    • oprawę artystycznych wydarzeń publicznych
    • programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych
    • szkolenia kompetencji osobistych
    • doradztwo i pomoc psychologiczną
    • szkolenia, doradztwa, mentoring, konsultacje dla samorządów, instytucji, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych
    Kontakt:

    Fundacja ALTERNATYWNEJ EDUKACJI ALE
    ul. Kopernika 2 C, 11-700 Mrągowo
    tel. Aleksandra Lemańska 660 739 028 (działalność funcacji)
    Daria Woźniel 505 393 983 (edukacja, rozwój sektorowy)
    Paweł Kisiel 661 923 844  (kultura i sztuka)
    e-mail: alefundacja@gmail.com
    facebook.com/Fundacja-Alternatywnej-Edukacji-ALE
    KRS 0000431878   REGON 281429018   NIP 7422246767

    Spółdzielnia Socjalna ANDERSOUND

    Dzięki wsparciu z Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej możliwe stało się utworzenie pięciu miejsc pracy.

    ANDERSOUND to firma świadcząca usługi związane z nagłośnieniem i kompleksową obsługą imprez artystycznych. Obsługujemy zarówno małe imprezy i eventy, jak również duże koncerty. Inspiracją do powstania i działalności firmy ANDERSOUND była chęć połączenia życiowej pasji z zawodem. Naszym priorytetem jest wysoka jakość świadczonych usług, co w pełni umożliwia nam doświadczona kadra techników i realizatorów dźwięku oraz wysokiej klasy sprzęt. Dzięki doświadczeniu, profesjonalizmowi oraz dbałości o jakość wykonywanych usług stale budujemy zaufanie i uznanie w branży artystycznej, zawsze starając się sprostać rosnącym wymaganiom artystów i organizatorów imprez.

    Oferta obejmuje usługi z zakresu:

    • nagłośnienie koncertów, festiwali, imprez plenerowych, halowych i klubowych;
    • estrada z zadaszeniem;
    • profesjonalne oświetlenie sceniczne;
    • obsługa konferencji, bankietów, spotkań integracyjnych, prezentacji;
    • imprez dla dzieci;
    • obsługa cateringowa imprez;
    • wydarzenia firmowe;
    • imprezy plenerowe, pikniki;
    • imprezy taneczne;
    • festyny;
    • konferansjer;
    • Zespół muzyczny;
    • DJ;
    • projekcje multimedialne;
    • imprezy promocyjne i wydarzenia sportowe;
    • kompleksowa realizacja tras koncertowych
    Kontakt:

    Spółdzielnia Socjalna ANDERSOUND
    ul. Żiżki 5/13, 10-070 Olsztyn
    e-mail: biuro@andersound.pl
    tel. 509 705 927, 505 151 930
    KRS: 0000496483; NIP: 7393865260
    REGON: 281564650

    Spółdzielnia Socjalna TRADYCJA SMAKÓW

    W dniu 23.09.2014 została podpisana umowa dotycząca rozpoczęcia od 1 października 2014 r. działalności Spółdzielni Socjalnej „Tradycja Smaków” w Olsztynku. Spółdzielnia socjalna założona została przez dwie osoby prawne tj. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Razem” i Gminę Olsztynek.
    W Spółdzielni socjalnej „Tradycja smaków” zostało zatrudnionych 5 osób, w tym 3 osoby bezrobotne i 2 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Osoby te posiadają doświadczenie w gastronomii. Przedmiotem działalności spółdzielni jest przygotowanie i dystrybucja posiłków dla indywidualnych klientów i firm, a także organizacja imprez okolicznościowych (konferencje, domówki, imprezy itd.).
    Kontakt:

    Spółdzielnia Socjalna TRADYCJA SMAKÓW
    ul. Sienkiewicza 26, 11-015 Olsztynek
    tel. 798 556 219, e-mail: tradycjasmakow@wp.pl
    KRS: 0000520695; NIP: 7393868904
    REGON: 281615554

     

    Spółdzielnia Socjalna SMAKI

    Spółdzielnia została powołana przez dwie organizacje pozarządowe tj.: Bank Żywności w Olsztynie i Olsztyńskie Forum Inicjatyw Społecznych. Bank Żywności jako jeden z założycieli, którego celem działania jest zmniejszanie obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności, wyszedł z inicjatywą, powołując do życia Spółdzielnię Przysmaki. Zaś Przysmaki, dziedzicząc misje i cele Banku Żywności, biorą czynny udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów socjalnych i ekonomicznych, między innymi wzmacniając działania na zapotrzebowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie w zakresie ciepłych posiłków obiadowych, a co za tym idzie dotarcie do dużej rzeszy osób potrzebujących w mieście Olsztynie. Spółdzielnia utworzyła sześć nowych miejsc pracy dla osób z wykluczenia społecznego w tym w dużej mierze dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy co ma duże znaczenie społeczne.

    Kontakt:

    Spółdzielnia Socjalna SMAKI
    ul. Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn
    tel. 698 345 509
    KRS: 0000482999; NIP: 7393863373
    REGON: 281543636

    Spółdzielnia Socjalna HUMANUS

    Spółdzielnia Socjalna HuManus powstała w 2014 roku z inicjatywy Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz Banku Żywności w Olsztynie.  Idea Spółdzielni oraz główne spektrum działań opiera się o kreatywne wytwarzanie i  przetwarzanie przedmiotów codziennego użytku, nadawanie im nowego i indywidualnego kształtu oraz  przeznaczenia. Pracownicy Spółdzielni pracują głównie w drewnie, szkle, metalu; malują, rzeźbią, plakatują, szyją i tapicerują… W siedzibie Spółdzielni, przy ul. M. Kotańskiego 1, znajduje się warsztat, pracownia i  galeria artystyczna, w której przy filiżance kawy można nie tylko zaplanować przestrzeń, ale również samodzielnie, pod okiem artystów, wykonać przedmioty użytkowe i artystyczne, meble, elementy dekoracyjne etc.  Pracownicy Spółdzielni organizują warsztaty artystyczne , plenery i eventy – w siedzibie oraz wyjazdowe.   Załogę Spółdzielni tworzą osoby niepełnosprawne, które poprzez swoją pracę i zaangażowanie stworzyły miejsce przyjazne każdemu,  promujące  działania prospołeczne, odpowiedzialny biznes, ekonomię społeczną, a  przede wszystkim wyczucie smaku i produkt  zaprojektowany i wykonany od podstaw w oparciu o indywidualną potrzebę klienta w każdym wieku.

    Kontakt:

    Spółdzielnia Socjalna HuManus
    Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn
    Tel: 575 111 625; e-mail: biuro@humanus.org.pl
    KRS: 0000524225; NIP: 7393870261
    REGON: 281628083

    Spółdzielnia Socjalna ECOSTEAM

    Specjalizujemy się w czyszczeniu różnych typu powierzchni, urządzeń, maszyn, miejsc trudno dostępnych i trudnych do doczyszczenia metodami tradycyjnymi. Nowatorska technologia gorącej pary jest idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy standardowe metody nie mogą być stosowane lub osiągane efekty nie są zadowalające. Czyszczenie parą to proces nanotechnologiczny, polegający na aktywowaniu jonów minerałów rozpuszczonych w wodzie. Pod wpływem bardzo wysokiej temperatury rośnie ich energia wewnętrzna, a co za tym idzie – także prędkość. To dlatego potrafią one rozbić struktury brudu i błony komórkowe bakterii, grzybów, roztoczy…
    Kontakt:

    Spółdzielnia Socjalna Ecosteam
    ul. M. Kotańskiego 1 (Wjazd od ulicy Artyleryjskiej), 10–165 Olsztyn
    tel. 539 968 782, e-mail: biuro@para.olsztyn.pl
    KRS: 0000468702; NIP: 7393861865
    REGON: 281521860

    Spółdzielnia Socjalna MAGIA SMAKÓW

    Mała gastronomia umiejscowiona w lokalu położonym w atrakcyjnej lokalizacji Bartoszyc, pasażu handlowym przy ulicy PADEREWSKIEGO 20. Do swoich klientów kierujemy niezwykle bogatą i zróżnicowaną ofertę konsumpcyjną wyrobów garmażeryjnych. Wyroby codziennie świeże, domowa tradycyjna receptura. Oprócz tego naszym klientom będzie umożliwione miłe spędzenie czasu w przyjemnej atmosferze. Wyroby sprzedawane są na wagę
    Kontakt:

    Spółdzielnia Socjalna MAGIA SMAKÓW
    ul. Paderewskiego 20, Bartoszyce
    tel. 796 278 439, e-mail: magia_smaku@wp.pl
    KRS: 0000476815; NIP: 7432026004
    REGON: 281535217

    Spółdzielnia Socjalna MAZURSKA ZAGRODA

    Spółdzielnia Socjalna „Mazurska Zagroda” w Kozarku Małym powstała w lipcu 2012 r. z inicjatyw właściciela byłej bazy po PGR, dwóch mieszkańców Kozarka, mieszkanki sąsiedniej miejscowości Borki Wielkie i dwóch mieszkańców Olsztyna.
    Nasza osada jest prowadzona jako wieś tematyczna – Wieś Seniora „Mazurska Zagroda”. Obok rodzimych mieszkańców Osady mieszkają tu także pensjonariusze Domu Seniora, którymi na co dzień zajmują się troskliwie nasi Spółdzielcy.
    Istnieje możliwość stałego lub sezonowego zamieszkania w Osadzie w całorocznych domkach, budowanych z myślą o komfortowych warunkach życia seniorów.
    Kontakt:

    Spółdzielnia Socjalna MAZURSKA ZAGRODA
    Kozarek Mały 3, 11-731 Sorkwity
    tel. 605 850 187, 609 181 476
    e-mail: kontakt@mazurskazagroda.pl
    KRS: 0000423444; NIP: 7422246477
    REGON: 281407123

    Spółdzielnia Socjalna POMOC

    Oferta spółdzielni obejmuje usługi z zakresu:

    • indywidualnej lub zespołowej działalności fizjoterapeutów, prowadzonej w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.;
    • pozaszkolnej formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
    • działalności pomocniczej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach;
    • poprawy kondycji fizycznej.
    Kontakt:

    Fundacja EKOAUTONOMIA

    Stowarzyszenie MONUMENT

    Fundacja ma na celu przywrócenie na rynek pracy, poprzez prowadzenie działalności na przecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie bezrobotnym aktywizacji zawodowej. Organizacja podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

    Działalność gospodarcza obejmuje m.in.:

    • konserwację i naprawę pojazdów samochodowych
    •  usługi sprzątania budynków i obiektów przemysłowych
    • serwis komputerowy
    Oferta organizacji obejmuje:

    • produkcję wyrobów stolarskich i ciesielskich
    • produkcję opakowań drewnianych
    •  naprawę i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
    •  roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego)

     

    Kontakt:

    Kontakt:

    Fundacja MAZURYMEDIA

    Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna APROPO’S

    Podstawowym celem fundacji jest promowanie i popularyzowanie działań związanych z kulturą, edukacją, sportem i rekreacją, ochroną środowiska oraz gospodarką i szeroko rozumiana problematyka społeczna, przede wszystkim Olsztyna i regionu Warmii i Mazur z zastosowaniem nowoczesnych i tradycyjnych mediów. Istotnym celem jest kształtowanie postawy świadomego odbiorcy mediów.

    Oferta fundacji obejmuje:

    • realizację programów telewizyjnych
    • realizację audycji radiowych
    • realizowanie filmów
    • zakładanie i promowanie telewizji internetowej
    • szkolenia
    • portale wideo
    Wielobranżowa spółdzielnia socjalna APROPO’S prowadzi artystyczną i literacką działalność twórczą.
    Kontakt:

    Kontakt:

    Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych OLSZTYŃSKI JAKUBEK

    Oferta spółdzielni obejmuje:

    • wytwarzanie gotowych posiłków i dań
    • przygotowywanie i dostarczanie gotowych dań dla odbiorców zewnętrznych
    • pozostała działalność gastronomiczna

    Kontakt:

    Fundacja SEKURA

    Spółdzielnia Socjalna „CONVIVO”

    Oferta Fundacji Secura obejmuje:

    • doradztwo ubezpieczeniowe przy zawieraniu ubezpieczeń
    • pomoc przy obsłudze ubezpieczeń
    Oferta spółdzielni obejmuje:

    • warsztaty teatralne
    • warsztaty edukacyjne
    • prezentację artystyczną oraz pomocniczą
    • tłumaczenia
    • usługi księgowe
    • usługi kulinarne
    Kontakt:

    Kontakt:

    Spółdzielnia Socjalna HERBARIUM

    Kontakt:

    Lipinki 13, 13-340 Biskupiec (powiat nowomiejski, gmina Biskupiec)
    tel: 697 080 469 (ks. Maciej Górka)
    KRS: 0000493344; NIP: 8771476911
    REGON: 281558320

    Zmień rozmiar czcionki
    Zwiększ kontrast