Otwarcie biur!

Otwarcie biur!

Od 22 czerwca 2020 r.  wznawiamy bezpośrednią obsługę w biurach w Olsztynie, Kętrzynie, Bartoszycach i Lidzbarku Warmińskim. Ze względu na stan epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo klientów i uczestników projektów, osobiste wizyty interesantów w...
Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na mocy podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 30.04.2020r. rozpoczęło udzielanie Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt przeznaczony jest na poprawę płynności finansowej oraz...
Rusza nowy mechanizmu wsparcia PES i PS

Rusza nowy mechanizmu wsparcia PES i PS

Rusza nowy mechanizmu wsparcia PES i PS, poprzez przeprowadzanie przez OWES zakupów od tych podmiotów produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. Rozszerzenie zadań OWES polegała na przeciwdziałaniu upadłości PS oraz PES...