KONKURS ZAMKNIĘTY w ramach rundy konkursowej nr I wraz z naborem uzupełniającym, na składanie wniowsków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 11.07.2017r. do 31.08.2017r. w godzinach 7.30-15.30

Miejsce składania wniosków:

FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W DZIAŁDOWIE

Władysława Jagiełły 15
13 – 200 Działdowo

Wsparcie pomostowe może być udzielone podmiotom ekonomii społecznej, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach I rundy konkursowej wraz z naborem uzupełniającym.

Wsparcie ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu uzyskania stabilności funkcjonowania i przygotowanie do w pełni samodzielnego funkcjonowania poprzez pokrycie niezbędnych opłat, w ramach katalogu wydatków wymienionych w § 10 pkt 2 Regulaminu przyznawania środków finansowych.

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast