W dniu 17 października 2017 w siedzibie Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie odbyła się konferencja naukowa o tytule „Podmioty Ekonomii Społecznej jako nowoczesne START-UP`y” zorganizowana w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP wraz z Katedrą Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie.

Gościem specjalnym spotkania był Pan prof.zw. dr hab. Roman Kisiel – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

Konferencja była doskonałą okazją do przedstawienia wszystkim zebranym gościom nowego spojrzenia na przedsiębiorczość społeczną – tym razem w formie rozpoczynania działalności gospodarczej jako start-up. Zaproszeni wykładowcy – praktycy w zakresie przedsiębiorczości prowadzenia biznesu typu start-up w przejrzysty i ciekawy sposób nakreślili mechanizmy rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w tradycyjnej formie jak i w sektorze ekonomii społecznej. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie wyników badań Pracowników naukowych UWM w Olsztynie dotyczących organizacji pożytku publicznego (OPP) i ich funkcjonowania w sektorze organizacji pozarządowych. Konferencja była świetną okazją do zaprezentowania działań i wskaźników osiągniętych w ramach realizacji projektu OWES w Olsztynie oraz zadań zaplanowanych w najbliższym czasie.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP dziękuje za udział licznych przybyłych Gości.

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast