W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usług noclegowych, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem wraz z usługą przewozu osób, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie

Uzasadnienie – wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów.

 

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast