W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie rozeznania na wybór Wykonawcy świadczącego usługę moderowania wizyty studyjnej, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

Szymon Grzędziński, Olsztyn ul. Mickiewicza 31/4

Uzasadnienie– wybrana oferta, spełniają wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1R/02/2018/OWES z dnia 19.02.2018 r

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast