W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór osób świadczących usługi szkoleniowe dla osób fizycznych oraz podmiotów ekonomii społecznej, zawiadamiamy o wyborze 4 najkorzystniejszych w poszczególnych modułach i blokach tematycznych. Szczegółowe informacje w załączniku.

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/wamacoop.pl/uc?id=0B3TQmYo8ZWqreG1QeHczLUEyMzg&export=download” title=”informacja-o-wyniku-postepowania-1-02-2017-OWES.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” style=”download”]

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast