W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawcy świadczącego usługi szkoleniowe specjalistyczne, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

  • JS MEDIA w Olsztynie ul. Orłowicza 25/33.

Wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego.

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast