Zawiadamiamy o nierozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne.

Uzasadnienie– brak ofert spełniających kryteria określone przez zamawiającego.

Olsztyn, dnia 28 sierpnia 2018 r.

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast