W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór osób świadczących usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych, dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych, oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w ramach ekonomii społecznej na terenie Olsztyna i powiatów olsztyńskiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego i bartoszyckiego zawiadamiamy o wyborze oferty, złożonych przez:

Stanisława Masłowska

Uzasadnienie – wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego.

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast